SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ PRACHATICE

Chystané změny ve Sportovně relaxačním centru

Vážení návštěvníci,

Sportovní zařízení Prachatice připravilo za účelem zvýšení komfortu návštěvníků návrh investičního záměru do rozvoje odbavovacího a pokladního systému ve Sportovně relaxačním centru a na Huláku. Případná investice do samoobslužných pokladen a jednotného systému odbavování včetně budoucího využití mobilní aplikace nebo eshopu pro snadné dobití permanentek přispějí k plynulosti a rychlosti odbavovacího procesu.

Jedním z klíčových prvků plánované modernizace je propojení pokladního systému mezi krytým bazénem ve Sportovně relaxačním centru a veřejným koupalištěm Hulák. Abonentům tak bude stačit k návštěvě obou zařízení pouze jedna kartička nebo čip.

Kromě plánovaných technologických inovací Sportovní zařízení Prachatice s platností od 1.2.2024 rovněž upravuje a zpřehledňuje ceník Sportovně relaxačního centra. Úprava ceníku reaguje na významný převis poptávky nad disponibilní kapacitou zejména saunového světa a samozřejmě též na rostoucí náklady na energie. S enormním zájmem návštěvníků logicky klesá komfort plaveckého areálu. Ten je pro své kvalitní služby, nadstandardní vybavení, ale i dostupnost vyhledáván též obyvateli vzdálenějších destinací, jako např. Českobudějovicko či Strakonicko a turisty, kteří zavítali na Šumavu za sportem, památkami či přírodou. Prachatičtí občané a pravidelní návštěvníci včetně kondičních plavců se pak musí dělit o omezenou kapacitu s návštěvníky mimo naše město. Předložený ceník byl proto navržen tak, aby pravidelní návštěvníci, resp. předplatitelé měli navýšení ceny kompenzované prakticky stejně vysokou slevou za nabytí čipu již od 600 Kč a zvýšené náklady pak pokryli primárně turisté a příležitostní hosté relaxačního centra. Tímto krokem zároveň nebude v rámci příspěvku na provoz dramaticky ovlivněn městský rozpočet, tedy veřejné prostředky všech občanů Prachatic bez ohledu na to, zda jsou či nejsou návštěvníky bazénu. Naopak ke snížení vstupného dochází u posilovny, kde se vychází vstříc zejména studentům a sportovcům, kteří ji často využívají.

Za předpokladu, že vysoká poptávka a mírné navýšení cen pokryjí rostoucí režijní náklady včetně personálních výdajů, bude připraven návrh na rozšíření otevíracích hodin Sportovně relaxačního centra, od čehož si slibujeme rozmělnění vysokého počtu uživatelů do delšího časového pásma, což opět napomůže zachování požadovaného komfortu.

Věříme, že si prachatický bazén díky navrhovaným opatřením nadále dokáže udržet svůj vysoký standard a konkurenceschopnost. V rámci cenové dostupnosti se pak i po úpravě ceníku stále jedná o jedno z nejlevnějších zařízení ve srovnání s wellness centry s podobným vybavením.

Ing. Martin Kutlák

ředitel organizace

Ceník Nový Od 1.2.2024