Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel tohoto webu se zavazuje ke zpřístupnění obsahu této webové prezentace v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, dále v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na doménu  szmpt.cz.

Stav souladu
Tyto internetové stránky jsou v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami, uvedenými níže.

Některé informace na tomto webu jsou nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF. Pro zobrazení takových dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení z internetového serveru společnosti Adobe. Případně lze použít některý z alternativních prohlížečů (např. Foxit Reader). Většinu dokumentů ve formátu PDF lze také zobrazit přímo v internetovém prohlížeči. Dále jde o dokumenty ve formátu MS Office, případně podobných kancelářských aplikací (ve formátech .doc, .docx, .odt, .xls, .xlsx, .ods apod.). Tyto soubory dokáže zobrazit a editovat většina běžně používaných textových editorů (MS Office, Libre Office, Open Office). V některých případech se mohou zobrazovat v přístupné formě přímo v prohlížeči.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný:
• některé dokumenty ve formátu PDF jsou naskenované obrázky a neobsahují strojově zpracovatelný text
• některé dokumenty jsou v uzavřeném formátu DOC nebo XLS

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 12. 2019.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Zpětná vazba, kontaktní údaje
Vaše případné náměty či informace o problémech při zobrazovaní této stránky, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete psát na adresu kdvorak@szmpt.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Comments are closed.